Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.kunow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-01-18 10:36:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-18 10:36
Uchwała Nr VI.30.2019
Dodano Uchwała Nr VI.30.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z
dnia 11.01.2019r.pdf  więcej >
2019-01-18 10:35:49

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-18 10:35
Uchwała Nr VI.30.2019
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy
Kunów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność poży  więcej >
2019-01-17 13:16:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 13:16
Ogłoszenie o wyborze oferty
Dodano ogłoszenie o wyborz119e.pdf  więcej >
2019-01-17 13:15:20

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszone poniżej 30 tys. euro

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-17 13:15
Ogłoszenie o wyborze oferty
Gmina Kunów zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej
oferty na: Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy w
ramach projektu pn. ,,Utworzenie dod  więcej >
2019-01-15 12:03:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2019 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:03
Informacja o wysokości podsta
Dodano inf_20190115121104.pdf  więcej >
2019-01-15 12:02:59

Dodanie informacji do działu:
2019 r.

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-15 12:02
Informacja o wysokości podsta
  więcej >
2019-01-14 14:48:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Wykazy

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-14 14:48
Wykaz
Dodano wykaz119.pdf  więcej >
2019-01-14 14:47:52

Dodanie informacji do działu:
Wykazy

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-14 14:47
Wykaz
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Kunów przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemców.  więcej >
2019-01-11 12:08:32

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:08
Plan Pracy Rady Miejskiej w K
Dodano Uchwała Nr V.29.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 12:06:09

Dodanie informacji do działu:
2019

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:06
Plan Pracy Rady Miejskiej w K
  więcej >
2019-01-11 12:04:06

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:04
Uchwała Nr V.29.2018
Dodano Uchwała Nr V.29.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 12:03:28

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:03
Uchwała Nr V.29.2018
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kunowie  więcej >
2019-01-11 12:02:49

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:02
Uchwała Nr V.28.2018
Dodano Uchwała Nr V.28.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 12:02:18

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:02
Uchwała Nr V.28.2018
w sprawie dopłaty dla grup taryfowych odbiorców
usług zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu
Miasta i Gminy Kunów  więcej >
2019-01-11 12:01:05

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:01
Uchwała Nr V.27.2018
Dodano Uchwała Nr V.27.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 12:00:29

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 12:00
Uchwała Nr V.27.2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kunó  więcej >
2019-01-11 11:59:05

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 11:59
Uchwała Nr V.26.2018
Dodano Uchwała Nr V.26.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 11:57:53

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 11:57
Uchwała Nr V.26.2018
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kunów na 2019 rok  więcej >
2019-01-11 11:57:17

Aktualizacja informacji w dziale:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 11:57
Uchwała Nr V.25.2018
Dodano Uchwała Nr V.25.2018 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia
27.12.2018r..pdf  więcej >
2019-01-11 11:56:23

Dodanie informacji do działu:
2018 r. - Kadencja 2018 - 2023

Daniel Ożdżyński
Informację dodano do Biuletynu 2019-01-11 11:56
Uchwała Nr V.25.2018
w sprawie WPF Gminy Kunów na lata 2019 - 2036  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 13141
następne >     100>>     300>>