Uchwała Nr.XXII.135.2019 z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:26:13 | Data modyfikacji: 2019-12-02 09:32:38.
Uchwała Nr.XXII.133.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:42:18 | Data modyfikacji: 2019-12-02 09:49:15.
Uchwała Nr.XXII.134.2019 z dnia 28.11.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kunów na lata 2019 - 2036

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:46:55 | Data modyfikacji: 2019-12-02 09:48:56.
Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe do pobrania lata 2016 - 2019

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:51:20.
Opinie

Opinie RIO do pobrania

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:53:17.
Informacje

Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach, kredytach i pożyczkach gminy wg stanu na 30 września 2019 r., udzielonych poręczeniach

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:58:06.
Data wprowadzenia: 2019-12-02 09:58:06
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński