Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr 493 o pow. 0,7754 ha, nr 497 o pow. 0,3214 ha, nr 829 o pow. 0,6802 ha oraz nr 911 o pow. 0,4484 ha, położonych w obrębie 0016 - Udziców

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-31 15:43:12.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 806/1 o pow. 0,0116 ha, położonej w obrębie 0006 - Janik oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 8 o pow. 0,0600 ha, położonej w obrębie 0011 - Miłkowska Karczma  

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-07-31 15:38:47.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 193 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie 0004 – Chocimów, objętej księgą wieczystą KI1O/00063809/0

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2020-07-24 14:38:48 | Data modyfikacji: 2020-07-24 15:02:18.
Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na
terenie Gminy Kunów

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-24 08:30:17.
Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 0006 Janik 

Do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Paulina Ogłaza | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:07:49.
Plan realizacji polityki gospodarowania
nieruchomościami Gminy Kunów na lata 2019 - 2021

Plan do pobrania (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:00:43.
Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:00:43
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński