Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – podstawowe informacje

Podstawowe informacje do pobrania (*.pdf)

Załączniki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (*.docx)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (*.pdf)
Instrukcja do formularza (*.pdf)
Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis (*.docx)
Zawiadomienie o zawarciu umowy (*.docx)

 

Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:10:50.
Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:10:50
Opublikowane przez: Daniel Ożdżyński