Ogłoszenie
2013-12-23 14:04:27
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2013-12-20 14:49:36
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-12-19 10:13:53
na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w miejscowości Janik gm.Kunów.   ...więcej

Wyjaśnienia nr 2
2013-12-13 14:52:03
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.   ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2013-12-06 14:09:58
Przebudowa i adaptacja budynku remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej.   ...więcej

Ogłoszenie
2013-11-29 14:20:37
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B,27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-11-18 10:56:51
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 793/3 o pow. 0.23ha obrębu Janik gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00050035/9.   ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2013-11-12 08:37:04
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka 129/3 o pow. 0.03ha obrębu Nietulisko Duże gm. Kunów o założonej księdze wieczystej KI1O/00059  ...więcej

Informacja o wyborze oferty
2013-10-31 10:33:58
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego.  ...więcej

Informacja o wyborze oferty
2013-10-31 10:28:41
Przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej.  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-10-25 13:07:55
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie   ...więcej

Wyjaśnienie nr 1
2013-10-18 07:51:08
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego.  ...więcej

Uzupełnienie, zmiana zapytania ofertowego
2013-10-16 10:36:01
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-10-07 13:39:56
Remont budynku świetlicy w Chocimowie – szansą na rozwój turystyki i zachowania dziedzictwa przyrodniczo – historycznego.  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2013-10-07 13:34:41
Przystosowanie remizy OSP w Nietulisku Małym do pełnienia roli świetlicy wiejskiej.  ...więcej

Ogłoszenie
2013-10-03 11:36:33
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2013-09-27 13:48:12
Zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów piśmienniczych w ramach projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kunów”  ...więcej

Wyjaśnienia nr 1
2013-09-23 13:43:37
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Kunów i jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2017 r.  ...więcej

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym
2013-09-19 13:16:09
Przetarg obejmuje działkę ewidencyjną nr 793/3 o pow. 0.23ha położoną w miejscowości Janik gm.Kunów dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą KI10/00050035/9.  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2013-09-18 12:39:08
Konserwacja boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 117
następne