Uzupełnienie do przedmiotu zamówienia
2012-12-08 08:10:03
na "Opracowanie projektów budowlanych dla dróg gminnych"   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-12-06 07:57:05
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę kotła gazowego stojącego o mocy 45 kW dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Nietulisku D  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-12-03 07:10:15
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert na wykonanie: "Opracowania projektów budowlanych dla dróg gminnych."   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego
2012-11-19 07:58:25
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze w budynku Stołówki przy Gimnazjum  w Kunowie ul. Fabryczna 3, na okres 3 lat   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2012-11-14 14:33:20
„Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”   ...więcej

Zawiadomienie
2012-10-31 07:38:55
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie: „operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową następujących nieruchomości: 1)       304/3 o pow. 0,0168   ...więcej

Wyjaśnienie
2012-10-29 12:49:08
W odpowiedzi na pytanie do przetargu na „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” informujemy: Pyt.: Czy całość zamówienia w przetargu na zakup opału jest zwolniona z akcyz  ...więcej

Wyjaśnienie
2012-10-18 14:03:34
W odpowiedzi na pytanie do przetargu na „Dostawę opału w sezonie grzewczym 2012/2013 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie” informujemy: Pyt. 1: „Proszę o informację jakie ilości wchodzą w rachubę za jedną dosta  ...więcej

Informacja
2012-10-17 13:51:25
 Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie informuje: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie ul.Warszawska45B, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2  ...więcej

Ogłoszenie
2012-10-16 13:59:26
ZP.12.2012 - Dostawa miału o wartości opałowej 21.500 KJ/kg w ilości 200 ton w sezonie grzewczym 2012/2013 do kotłowni Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  ...więcej

Ogłoszenie
2012-10-08 14:07:59
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie odwołuje wyznaczony na 26 października 2012r.godz.10ºº trzeci przetarg ustny nieograniczony obejmujący sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko-p  ...więcej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-10-01 10:25:12
Zakup energii elektrycznej  ...więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
2012-09-28 09:38:48
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie operatu szacunkowego. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 14 000 euro- art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych. Nazwa i ad  ...więcej

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
2012-09-26 13:28:29
„Dostawa mebli dla potrzeb Sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie”   ...więcej

Zawiadomienie
2012-09-25 10:19:57
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie: „operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową prawa własności następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek:   ...więcej

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
2012-09-14 12:05:16
„Dostawa dwóch kotłów typu KWM-S o mocy 250 kW każdy dla potrzeb budynku Urzędu Miasta i Gminy Kunów”  ...więcej

Protokół zamówienia publicznego
2012-09-11 14:42:40
Dostawa dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5,0 x 2,0 m z siatkami dla potrzeb Szkoły podstawowej w Miłkowskiej Karczmie  ...więcej

ZAWIADOMIENIE nr 1
2012-09-10 09:01:35
Dotyczy zaproszenia do składania ofert: „Dostawę mebli dla potrzeb Sali konferencyjnej budynku  Urzędu Miasta i Gminy Kunów”   ...więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
2012-09-06 12:38:35
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami działek: 1) 129/3 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Nietulisko Duże gmina Kunów, objęta k  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2012-09-05 11:09:19
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy w Kunowie  ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę mebli dla potrzeb Sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 92
następne