Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
2012-02-24 07:34:13
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dworskim wchodzącym w skład zabytkowego zespołu dworsko-parkowego, stanowiącej własność Gminy Kunów ozna  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku przetargu
2011-12-01 14:28:44
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Biechów i Kolonia Piaski z przeznaczeniem pod uprawy rolno-warzywne   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2011-11-25 13:41:49
Obejmującej wykonanie wyceny trzech nieruchomości budynkowych z terenu gminy Kunów, jako środków trwałych jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości .   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2011-11-25 13:36:32
Obejmującej wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową następujących nieruchomości przewidzianych do nabycia na rzecz Gminy Kunów pod budowę pompowni ścieków : 1. Działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu   ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty
2011-10-12 11:50:16
Gmina Kunów – Urząd Miasta i Gminy ul. Warszawska 45 b, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający w trybie postępowania z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759) zaprasza do złożenia ofert na:   ...więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KUNÓW
2011-10-07 09:10:16
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Biechów i Kolonia Piaski na terenie gminy Kunów . 1.Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe   ...więcej

Ogłoszenie
2011-09-22 08:51:20
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2011/2012 do budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.  ...więcej

Zawiadomienie
2011-09-19 11:27:03
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na " Remont drogi dojazdowej do pól - ul.Kościuszki w Kunowie"  ...więcej

Zawiadomienie
2011-09-09 12:45:56
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na : "Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych dla potrzeb Klubu Integracji Społecznej".  ...więcej

Zawiadomienie
2011-08-29 14:56:58
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na " Remont drogi gminnej - ul.Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb"  ...więcej

Wyjaśnienia nr 2 z dnia 25.08.2011
2011-08-26 07:33:23
Wyjaśnienie nr 2 z dnia 25.08.2011 dot. przetargu nieograniczonego: TI.ZP.18.2011 „Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych pod potrzeby Klubu Integracji Społecznej”  ...więcej

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.08.2011
2011-08-26 07:26:51
Wyjaśnienia nr 1 z dnia 25.08.2011 dot. przetargu nieograniczonego: TI.ZP.18.2011 „Remont pomieszczeń sali konferencyjnej i ciągów komunikacyjnych pod potrzeby Klubu Integracji Społecznej”  ...więcej

Ogłoszenie
2011-08-18 14:08:29
Kunów: Remont drogi dojazdowej do pól - ul. Kościuszki w Kunowie  ...więcej

Ogłoszenie
2011-08-12 14:25:30
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 11  ...więcej

Zawiadomienie
2011-08-12 09:54:49
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: „Remont drogi gminnej 001370T Prawęcin Dolny do drogi Kunów - Chocimów o długości 0,880 km”  ...więcej

Ogłoszenie - TI.ZP.24.2011 Remont drogi gminnej - ul. Szkolna w Kunowie, dł. odcinka 148,00 mb
2011-08-11 09:09:26
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 11  ...więcej

Wykaz
2011-07-27 12:10:13
Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej stanowi  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
2011-07-25 14:51:18
Gmina Kunów - Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów, działając jako Zamawiający, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 1  ...więcej

Ogłoszenie
2011-07-14 14:06:16
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu: "Dowóz dzieci z gminy Kunów do Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Kunowie, Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Św. oraz w ramach wyjazdów okolicznościowych, na terenie Powiat  ...więcej

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
2011-07-12 10:43:57
1.Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu : 30 czerwca 2011r. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie ul. Warszawska 45B III publiczny przetarg ustny nieograniczony. 2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne